Kampania świadomościowa na temat choroby Alzheimera

Wspólnie z firmą Teka uruchomiliśmy kampanię świadomościową na temat choroby Alzheimera.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi doświadczeniami osoby pomagające chorym na Chorobę Alzheimera lub na inny rodzaj demencji, jako opiekunowie nieformalni, opiekunowie formalni, lub inne osoby które spotkały się z tym problemem.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Nowa ciekawa oferta Centrum ORIGIN

Najnowocześniejszy obiekt w Polsce • Kanadyjski standard opieki • Architektura terapeutyczna

CENTRUM ORIGIN OTWOCK (ul. Bernardyńska 13, 05-400 Otwock) oferuje specjalnie przygotowany program Origin MemoryCare.

W cenie usług wliczone są codzienne zajęcia rehabilitacyjne.

Na terenie Centrum mieszczą się poradnie specjalistyczne.

Nowo otwarte Centrum oferuje specjalne rabaty dla pierwszych 30 pensjonariuszy.

INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I REZERWACJA TERMINÓW:

  • Infolinia: +48 797 606 112
  • Recepcja: +48 22 102 60 80 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18)
  • Adres e-mail: info@originpolska.com
  • www.originpolska.com
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Światowy Dzień Chorego Ogólnopolski Dzień Opiekuna

W poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, a jeden dzień później 12 lutego, aby zaznaczyć ścisły związek i podkreślić ważność relacji chory-opiekun w wieloletniej trosce o zdrowie chorego, po raz pierwszy będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Opiekuna.

W przypadku choroby Alzheimera, oraz podobnie dla innych chorób otępiennych, około 85% – 95 % opiekunów to opiekunowie rodzinni. Z Raportu NIK, ponad 80% opiekunów to kobiety, średnio 2 osoby opiekują się chorym, chorych tylko na ch. Alzheimera jest 360-470 tys. osób, tzn., że liczba opiekunów tylko tych chorych jest b. duża i wymaga analizy ich kondycji psychicznej i fizycznej. Praca opiekunów w przypadku chorego w zaawansowanym stadium choroby wymaga 24 godz. ogromnego wysiłku. A dodatkowo wg 76% opiekunów uzyskanie instytucjonalnej pomocy jest trudne, a 83% uważa że nie otrzymują z zewnątrz jakiejkolwiek bezpłatnej pomocy/wsparcia. Wielu opiekunów wskazuje, że musieli zrezygnować z pracy zawodowej, lub ją ograniczyć, zrezygnować z wakacji, ograniczyć kontakty towarzyskie, lub swoje zainteresowania. Wielu stwierdza, że ich stan zdrowia się pogorszył.

Pamiętajmy, że dobre samopoczucie osoby którą się opiekujemy zależy bezpośrednio od dobrego samopoczucia opiekuna. Najlepiej, aby był to opiekun który chce i potrafi zadbać o siebie samego, ma stały plan dnia, gdzie jest miejsce na wypoczynek i relaks i który podtrzymuje i nawiązuje kontakty społeczne i wystrzega się izolacji.

Niestety Sejm w ubiegłym roku odrzucił projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym który zakładał m.in. wprowadzenie “urlopu wytchnieniowego” dla wszystkich osobiście opiekujących się takimi osobami.

Dziękujemy Opiekunom za ich troskę i wspaniałą, trudną pracę.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Poszukujesz domu opieki dla swojego bliskiego?

W Stowarzyszeniu znajdziesz największy wybór takich miejsc i profesjonalną pomoc w jego wyborze – we wtorki, w godz. 15.00-17.00

Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z następującymi domami opieki:

  1. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek ul. Strużańska 10, 05-119 Józefów k. Legionowa
  2. Duomed Leśna Przystań ul. Gliniecka 36, 05-270 Marki
  3. Centrum Origin Otwock, ul. Bernardyńska 13, 05-400 Otwock
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Konferencja poświęcona praktycznemu zastosowaniu Metody Montessori Senior

Centrum Montessori Senior, wraz z Katedrą Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, organizuje dwudniową konferencję poświęconą praktycznemu zastosowaniu Metody Montessori Senior.

Do Warszawy przyjedzie wybitny specjalista w dziedzinie niefarmakologicznych terapii dla osób zaburzeniami poznawczymi i twórca Metody Montessori Senior - Dr Cameron Camp.

W trakcie drugiego dnia zaprezentowane zostaną również nowoczesne rozwiązania technologiczne zwiększające bezpieczeństwo seniorów z chorobą Alzheimera.

Szczegółowy program tego wydarzenia znajduje się na stronie:

W zakładce znajdziecie Państwo grafikę z zapowiedzią konferencji.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Przekaż 1% odpisu z podatku

Prosimy wszystkich członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia o przekazywanie na nasze cele statutowe 1% odpisu z podatku za 2018.

KRS 0000113790

Szanowni Państwo w związku z uruchomieniem od dnia 15 lutego 2019 r. nowej usługi Twój e-PIT, informujemy, że Ministerstwo Finansów uruchomiło z dniem 17.12.2018 r. specjalną zakładkę dla OPP, która jest dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/.

Polecamy ten bardzo wygodny sposób rozliczenia, umożliwiający również decyzję o wyborze nr KRS (jeśli wcześniej nie było decyzji) w celu przekazania 1% dla naszej organizacji.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

NIE ZAPOMINAJMY O TYCH, KTÓRZY JUŻ NIE POTRAFIĄ PAMIĘTAĆ.

Już dwudziesty ósmy rok pomagamy chorym i ich opiekunom rodzinnym. Liczymy bardzo na pomoc tych, którym nie jest obojętny los chorych na chorobę Alzheimera i ich często zagubionych i potrzebujących pomocy opiekunów rodzinnych. Każda złotówka jest dla nas cenna !

Można nas wesprzeć w dowolnym terminie przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia na konto:

  • Santander Bank: 69 1500 1272 1212 7001 1122 0000

Jak co roku prosimy o przekazywanie swego 1% podatku na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym na Chorobę Alzheimera, KRS: 0000113790.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Światowy Dzień i Miesiąc Choroby Alzheimera 2018

Co 3 sekundy na świecie pojawia się nowy przypadek zachorowania - ale jednocześnie większość osób z demencją nie otrzymuje diagnozy ani wsparcia.

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera który przypada na 21 września a był ustanowiony w 1996 r., oraz Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera obchodzony od 2012 roku.

Jak co roku pod auspicjami światowej federacji organizacji alzheimerowskiej ADI (Alzheimer’s Disease International), której jesteśmy członkiem, organizowana jest kampania, której celem jest walka ze stygmatyzacją, mitami, brakiem wiedzy, oraz dezinformacją otaczającą demencję, w tym chorobę Alzheimera.

Czynniki te zapobiegają wczesnej diagnozie i interwencji, a skutkiem tego jest pogorszenie wyników życiowych osób z demencją i ich opiekunów, dlatego problemy te wymagają pilnie globalnych działań.

Światowy Miesiąc Alzheimera ma na celu podniesienie świadomości na temat demencji.

Organizacje alzheimerowskie z całego świata każdego roku jednoczą się, aby organizować kampanie poparcia.

Wrzesień jest naszym czasem akcji kiedy rodzina demencji jednoczy się we wspólnym celu.

Pozostałe informacje zamieściliśmy w zakładce Alzheimer Europe.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności