Od 1995 do 2011 roku Stowarzyszenie wydawało kwartalny biuletyn dla opiekunów "Bliżej Alzheimera".

Wszystkie numery kwartalnika można znaleźć w bibliotekach medycznych, wojewódzkich, uniwersyteckich i Bibliotece Narodowej.

Wybrane artykuły: