Skład Zarządu:

  • Przewodniczący Zarządu: Zbigniew TOMCZAK
  • Wiceprzewodniczący Zarządu: Adam PIĄTKOWSKI
  • Sekretarz: Andrzej LAUDY
  • Skarbnik: Małgorzata BERNACIAK-CZECHOWICZ
  • Członek Zarządu: Marta GLIŃSKA

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący – Andrzej RODYS
  • Członkowie – Dagmara MISZTELA, Katarzyna WITCZAK