O nas

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest charytatywną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Istniejemy od 1992 roku i zrzeszamy rodziny oraz opiekunów chorych.

Naszymi członkami są również specjaliści (neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy) zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem choroby Alzheimera.

Należymy do:

Facebook

Jakie są nasze cele:

Organizowanie różnych form pomocy rodzinom i opiekunom chorych.

Wymiana informacji i kształcenie osób opiekujących się chorym.

Wpływanie na polityków i decydentów życia społecznego, aby skuteczniej pomagać chorym i ich rodzinom.

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o chorobie.

Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.

Współpraca z odpowiednimi ośrodkami w kraju i za granicą oraz wymiana doświadczeń.

Co może Ci dać nasze Stowarzyszenie:

Wsparcie psychiczne.

Informacje o źródłach pomocy.

Porady w sprawie kryteriów wyboru domów opieki.

Porady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Poradnik dla opiekuna.

Ulotki.

Dla chorych i ich opiekunów organizujemy i prowadzimy:

Wykłady i spotkania nt. choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.

Telefon zaufania: 22 622 11 22 - wtorki i czwartki w godz. 15:00-17:00.

Poradnictwo i pomoc psychologiczną.

Grupy wsparcia i samopomocy.

Aktualności

Zakończono badanie 3 fazy nowego leku o nazwie LECANEMAB

Badanie 3 fazy o nazwie CLARITY, w której oceniany był lek Lecanemab zakończone zostało z sukcesem osiągając swój pierwszorzędowy punkt końcowy, a także wszystkie kluczowe drugorzędowe punkty końcowe, wykazując wysoce istotne statystycznie zmniejszenie pogorszenia funkcji poznawczych i funkcjonalnych pacjentów z wczesnym stadium choroby Alzheimera (AD).

Komunikat prasowy Alzheimer’s Disease International i Polskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z komunikatem prasowym ADI i Polskiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.