O nas

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest charytatywną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Istniejemy od 1992 roku i zrzeszamy rodziny oraz opiekunów chorych.

Naszymi członkami są również specjaliści (neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy) zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem choroby Alzheimera.

Należymy do:

Facebook

Jakie są nasze cele:

Organizowanie różnych form pomocy rodzinom i opiekunom chorych.

Wymiana informacji i kształcenie osób opiekujących się chorym.

Wpływanie na polityków i decydentów życia społecznego, aby skuteczniej pomagać chorym i ich rodzinom.

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o chorobie.

Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.

Współpraca z odpowiednimi ośrodkami w kraju i za granicą oraz wymiana doświadczeń.

Co może Ci dać nasze Stowarzyszenie:

Wsparcie psychiczne.

Informacje o źródłach pomocy.

Adresy państwowych i prywatnych domów opieki.

Porady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Poradnik dla opiekuna.

Ulotki.

Dla chorych i ich opiekunów organizujemy i prowadzimy:

Wykłady i spotkania nt. choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych.

Telefon zaufania: 22 622 11 22 - wtorki i czwartki w godz. 15:00-17:00.

Poradnictwo i pomoc psychologiczną.

Grupy wsparcia i samopomocy.

Aktualności

Poradniki i informatory dla pacjentów

Dzięki wspólnej inicjatywie i współpracy NFZ-u i Organizacji Pacjentów w ramach Forum Organizacji Pacjentów zostało opracowanych wiele poradników i informatorów dla pacjentów.

Zatwierdzenie przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i leków

7 czerwca 2021 Amerykańska Agencja ds. Żywności i leków (FDA) podjęła długo oczekiwaną przez światową społeczność decyzję i zatwierdziła aducanumab (aduhelm) do leczenia modyfikującego postęp choroby Alzheimera, a nie łagodzącego objawy, jak działają obecnie dopuszczone leki. https://www.alzint.org/news/fda-approves-biogens-aducanumab/ https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fdas-decision-approve-new-treatment-alzheimers-disease