Zakończono badanie 3 fazy nowego leku o nazwie LECANEMAB

Badanie 3 fazy o nazwie CLARITY, w której oceniany był lek Lecanemab zakończone zostało z sukcesem osiągając swój pierwszorzędowy punkt końcowy, a także wszystkie kluczowe drugorzędowe punkty końcowe, wykazując wysoce istotne statystycznie zmniejszenie pogorszenia funkcji poznawczych i funkcjonalnych pacjentów z wczesnym stadium choroby Alzheimera (AD).

Badanie kliniczne mierzy wiele parametrów, przy czym pierwszorzędowy punkt końcowy jest główną miarą stosowaną do określenia sukcesu badania.

W badaniu uczestniczyło 1795 pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Europy i Chin z wczesnymi objawami choroby Alzheimera i podwyższonym poziomem płytki amyloidowej w mózgu.

Uczestników losowo przypisano do grup otrzymujących lek Lecanemab i placebo. Terapia trwała 18 miesięcy, a pacjenci otrzymywali lek we wlewach dożylnych co 2 tygodnie. Wykazano, że Lecanemab zmniejsza tempo pogarszania się funkcji poznawczych poprzez obniżenie poziomu białka amyloidu w mózgu. U osób stosujących lek spowolnił on postęp choroby o 27 proc. w porównaniu z grupą osób przyjmujących placebo. Spadek funkcji poznawczych mierzono za pomocą Skali Klinicznej Oceny Stopnia Otępienia (CDR).

Firmy prowadzące badania Biogen i Eisai złożyły już wniosek do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o zatwierdzenie leku w trybie przyspieszonym. Decyzja może zapaść na początku 2023 r. Zapowiedziały również podjęcie starań rejestracyjnych w Europie (EMA).

Linki do materiałów:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Artykuły i informacje opracowane przy udziale naszego Stowarzyszenia

Z okazji Światowego Miesiąca Alzheimera przypadającego we wrześniu, oraz Światowego Dnia Alzheimera obchodzonego 21 września podajemy linki do artykułów i informacji opracowanych przy udziale naszego Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Kampania ADI wrzesień 2022

Informacja Alzheimer’s Disease International z okazji obchodzonego we wrześniu „Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera”, a 21 września „Dnia Choroby Alzheimera”

Tegoroczny temat: „Poznaj demencję, poznaj chorobę Alzheimera” będzie kładł szczególny nacisk na wsparcie podiagnozowe.

Po ostatnich wydarzeniach i potencjalnych przełomach, zarówno w leczeniu demencji, jak i we wsparciu, kampania będzie miała na celu podkreślenie znaczenia wsparcia dla osób żyjących z demencją będących po diagnozie i ich rodzin.

Kampania 2022 ma być kontynuacją kampanii 2021, która koncentrowała się na drodze do otrzymania diagnozy choroby Alzheimera lub innej choroby demencyjnej, a także na sygnałach ostrzegawczych demencji, ciągłym wpływie COVID-19 na globalną społeczność osób żyjących z demencją.

Przez cały wrzesień będziemy zachęcać większą liczbę osób do przyłączenia się do naszego ruchu, zgodnie z przesłaniem kampanii

„Razem możemy więcej”

Jak wiemy ze Światowego Raportu Alzheimera 2019, stygmatyzacja związana z demencją nadal odgrywa znaczącą rolę w błędnych wyobrażeniach na temat demencji i osób, które są nią najbardziej dotknięte.

Kontynuując podnoszenie globalnej świadomości i wiedzy, ludzie, rodziny, społeczności i rządy są lepiej wyposażeni w informacje i porady, aby przygotować, dostosować się i wspierać tych, którzy są najbardziej dotknięci.

32 Konferencja Alzheimer Europe w Bukareszcie

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w 32 Konferencji Alzheimer Europe, która odbędzie się w dniach 17-19 października w stolicy Rumunii Bukareszcie. Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie “Building Bridges”, czyli “Budowanie mostów”.

Do 15 lipca dostępne są zniżkowe bilety na udział w konferencji, m.in. dla członków AE, osób z demencją, oraz studentów. Możliwy udział osobisty lub wirtualny.

https://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2022-Bucharest

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Nagroda dla naszego Stowarzyszenia

Jak co roku w dniach 10-11 lutego odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Na Forum z okazji Światowego Dnia Chorego wręczono nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta” ustanowione w 2020 r.

Nagrody przyznawała Kapituła:

  • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • oraz Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Nagrodę przyznawano w trzech kategoriach:

  • Nagroda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kategorii „Profilaktyka”,
  • Nagroda Rzecznika Praw Pacjenta w kategorii „Prawa i bezpieczeństwo pacjenta”,
  • Nagroda Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w kategorii „Wolontariat i działalność społeczna”.

Z przyjemnością informujemy, że nagroda w kategorii „Profilaktyka” została przyznana Polskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Jest to wyraz docenienia naszych starań w dziedzinie profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera oraz utworzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.

Link do relacji z konferencji: https://fop2022.pl/ (fragment z wręczania nagród poprzedzony wystąpieniem Ministra Zdrowia jest od: 1:58:00).

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności