Światowy Dzień Chorego Ogólnopolski Dzień Opiekuna

W poniedziałek 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, a jeden dzień później 12 lutego, aby zaznaczyć ścisły związek i podkreślić ważność relacji chory-opiekun w wieloletniej trosce o zdrowie chorego, po raz pierwszy będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Opiekuna.

W przypadku choroby Alzheimera, oraz podobnie dla innych chorób otępiennych, około 85% – 95 % opiekunów to opiekunowie rodzinni. Z Raportu NIK, ponad 80% opiekunów to kobiety, średnio 2 osoby opiekują się chorym, chorych tylko na ch. Alzheimera jest 360-470 tys. osób, tzn., że liczba opiekunów tylko tych chorych jest b. duża i wymaga analizy ich kondycji psychicznej i fizycznej. Praca opiekunów w przypadku chorego w zaawansowanym stadium choroby wymaga 24 godz. ogromnego wysiłku. A dodatkowo wg 76% opiekunów uzyskanie instytucjonalnej pomocy jest trudne, a 83% uważa że nie otrzymują z zewnątrz jakiejkolwiek bezpłatnej pomocy/wsparcia. Wielu opiekunów wskazuje, że musieli zrezygnować z pracy zawodowej, lub ją ograniczyć, zrezygnować z wakacji, ograniczyć kontakty towarzyskie, lub swoje zainteresowania. Wielu stwierdza, że ich stan zdrowia się pogorszył.

Pamiętajmy, że dobre samopoczucie osoby którą się opiekujemy zależy bezpośrednio od dobrego samopoczucia opiekuna. Najlepiej, aby był to opiekun który chce i potrafi zadbać o siebie samego, ma stały plan dnia, gdzie jest miejsce na wypoczynek i relaks i który podtrzymuje i nawiązuje kontakty społeczne i wystrzega się izolacji.

Niestety Sejm w ubiegłym roku odrzucił projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym który zakładał m.in. wprowadzenie “urlopu wytchnieniowego” dla wszystkich osobiście opiekujących się takimi osobami.

Dziękujemy Opiekunom za ich troskę i wspaniałą, trudną pracę.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Poszukujesz domu opieki dla swojego bliskiego?

W Stowarzyszeniu znajdziesz największy wybór takich miejsc i profesjonalną pomoc w jego wyborze – we wtorki, w godz. 15.00-17.00

Z przyjemnością informujemy, że współpracujemy z następującymi domami opieki:

  1. Dom Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dworek ul. Strużańska 10, 05-119 Józefów k. Legionowa
  2. Duomed Leśna Przystań ul. Gliniecka 36, 05-270 Marki
  3. Centrum Origin Otwock, ul. Bernardyńska 13, 05-400 Otwock
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności