Spotkanie grupy wsparcia – 27 czerwca

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia w dniu 27 czerwca 2019 o godz. 17:00 (bez zapisów), w siedzibie Stowarzyszenia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia, dedykowane zarówno osobom, których bliscy dopiero zostali zdiagnozowani jak i tym, które mierzą się z chorobą bliskiej osoby od dłuższego czasu. Spotkania mają charakter nieodpłatny i odbywają się cyklicznie.

Grupę prowadzi Paulina Polek, psycholog neurokognitywista z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami dotkniętymi chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera, a także z ich rodzinami.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Światowa Ankieta na temat choroby Alzheimera

Alzheimer's Disease International (ADI) zleciła London School of Economics and Political Science (LSE) opracowanie największego na świecie badania na temat postaw ludzi wobec demencji, która będzie podstawą World Alzheimer Report 2019, który zostanie wydany we wrześniu.

Ankieta ADI jest w pełni anonimowa, dostępna online, oraz w wielu językach.

Badanie potrwa około 10 minut a jego ukończenie przyniesie korzyści osobom z demencją na całym świecie.

Pytania są głównie wielokrotnego wyboru i skierowane są do czterech kluczowych grup socjodemograficznych:

  • ogółu społeczeństwa,
  • pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • ludzi żyjących z demencją,
  • opiekunów osób z demencją.

Chcemy, aby była to największa na świecie ankieta dotycząca postaw związanych z demencją, więc prosimy Państwa o uczestnictwo i udzielenie nam pomocy poprzez rozpowszechnianie tej ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych do wszystkich zainteresowanych.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności