Światowa Ankieta na temat choroby Alzheimera

Alzheimer's Disease International (ADI) zleciła London School of Economics and Political Science (LSE) opracowanie największego na świecie badania na temat postaw ludzi wobec demencji, która będzie podstawą World Alzheimer Report 2019, który zostanie wydany we wrześniu.

Ankieta ADI jest w pełni anonimowa, dostępna online, oraz w wielu językach.

Badanie potrwa około 10 minut a jego ukończenie przyniesie korzyści osobom z demencją na całym świecie.

Pytania są głównie wielokrotnego wyboru i skierowane są do czterech kluczowych grup socjodemograficznych:

  • ogółu społeczeństwa,
  • pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  • ludzi żyjących z demencją,
  • opiekunów osób z demencją.

Chcemy, aby była to największa na świecie ankieta dotycząca postaw związanych z demencją, więc prosimy Państwa o uczestnictwo i udzielenie nam pomocy poprzez rozpowszechnianie tej ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych do wszystkich zainteresowanych.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności