Nagroda dla naszego Stowarzyszenia

Jak co roku w dniach 10-11 lutego odbyło się XVI Forum Organizacji Pacjentów organizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Na Forum z okazji Światowego Dnia Chorego wręczono nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta” ustanowione w 2020 r.

Nagrody przyznawała Kapituła:

  • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • oraz Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Nagrodę przyznawano w trzech kategoriach:

  • Nagroda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kategorii „Profilaktyka”,
  • Nagroda Rzecznika Praw Pacjenta w kategorii „Prawa i bezpieczeństwo pacjenta”,
  • Nagroda Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w kategorii „Wolontariat i działalność społeczna”.

Z przyjemnością informujemy, że nagroda w kategorii „Profilaktyka” została przyznana Polskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Jest to wyraz docenienia naszych starań w dziedzinie profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera oraz utworzenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego.

Link do relacji z konferencji: https://fop2022.pl/ (fragment z wręczania nagród poprzedzony wystąpieniem Ministra Zdrowia jest od: 1:58:00).

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności