Najnowszy raport Światowej Organizacji Alzheimer’a (ADI)

Światowa Organizacja Alzheimer (ADI) opublikowała najnowszy Raport:
"Od planu do działania III: Utrzymanie demencji jako priorytetu w niespotykanych czasach"
https://www.alz.co.uk/news/governments-must-heed-lessons-of-covid-19-and-disproportionate-impact-for-people-with-dementia

Raport zawiera ważną aktualizację na temat globalnego postępu w kierunku globalnego planu działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącego reakcji zdrowia publicznego na demencję na lata 2017–2025 .

Zawiera szereg analiz dotyczących przyjętych i opracowywanych planów na całym świecie oraz wzywa do podjęcia pilnych działań w świetle globalnej pandemii COVID-19 oraz faktu, że plany krajowe zostały opracowane tylko przez 19% państw członkowskich WHO.

Trzy lata po zobowiązaniu podjętym przez 194 państwa członkowskie podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia tempo postępów w kierunku opracowania krajowych planów demencji w 146 państwach członkowskich jest nadal zbyt wolne.

Rządy światowe muszą wziąć pod uwagę wnioski z obecnej pandemii COVID-19, która ujawniła konieczność proaktywnej pracy w celu przygotowania się do rosnącej liczby osób żyjących z demencją i ochrony przed nieproporcjonalnym wpływem, jaki takie pandemie wywierają na społeczność chorych na demencję.

Wzywamy wszystkie rządy do opracowania krajowych planów demencji, które są w pełni finansowane i monitorowane, oraz do włączenia demencji do ich krajowego reagowania na COVID-19.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności