Podziękowania za wsparcie dla naszego Stowarzyszenia

Podziękowanie,

W związku ze śmiercią Pana Profesora Stanisława Gebethnera, syn Marcin Gebethner wraz z Rodziną poprosili uczestników pogrzebu, aby zamiast kwiatów przekazali wsparcie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ten gest i szczodrość w przekazanym wsparciu.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności