Podziękowania za wsparcie dla naszego Stowarzyszenia

Podziękowanie,

W związku ze śmiercią Pana Profesora Stanisława Gebethnera, syn Marcin Gebethner wraz z Rodziną poprosili uczestników pogrzebu, aby zamiast kwiatów przekazali wsparcie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ten gest i szczodrość w przekazanym wsparciu.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

List Alzheimer’s Disease International do Ministra Zdrowia

"W 2017 r. Polska, wraz ze wszystkimi 194 państwami członkowskimi WHO, jednogłośnie przyjęła Globalny Plan Działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie krajowych stanowisk zdrowia publicznego w zakresie demencji. Głównym celem było stworzenie krajowych planów i strategii dotyczących demencji. Jednak niedawny globalny raport WHO dotyczący reakcji rządów na rzecz zdrowia publicznego w zakresie demencji, opublikowany w sierpniu 2021 r., mający na celu śledzenie postępów państw członkowskich w zakresie realizacji planu, wykazał, że Polska nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania z 2017 r. w sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia osób cierpiących na demencję, ich opiekunów i ogółu społeczeństwa."

Więcej informacji można znaleźć w załączonym liście.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Temat opieki długoterminowej na XVII Forum Rynku Zdrowia

Zapraszamy Państwa do lektury publikacji, które pojawiła się na łamach portalu rynekzdrowia.pl. Artykuł odnosi się do ważnego tematu opieki długoterminowej m.in. pacjentów chorych na Alzheimera, który został poruszony na XVII Forum Rynku Zdrowia. W publikacji została przytoczona jedna z wypowiedzi przewodniczącego zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - pana Zbigniewa Tomczaka.

Obywatelski Parlament Seniorów o chorobach otępiennych

4 października 2021 w salach gościnnego Senatu odbyła się VII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, pod hasłem: Krajobraz po pandemii. Program powrotu do dawnej aktywności.

Z satysfakcją usłyszeliśmy, że poseł M. Szczerba, Senator K. Kwiatkowski oraz RPO prof. Marcin Wiącek dużą część swoich wystąpień poświęcili problematyce chorób otępiennych. W Deklaracji Programowej wpisaliśmy, że opracowanie i wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego powinno być priorytetem zdrowotnym ochrony zdrowia, szczególnie w obliczu pandemii.

Przedstawiliśmy również projekt nowelizacji ustawy o osobach starszych, dodając problematykę diagnozy, opracowania programów polityki senioralnej, oraz umocowania prawnego reprezentacji osób starszych.

Oprac. Zbigniew Tomczak

 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Demencja IX 2021 wg danych ADI i EFPIA

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z materiałami prezentującymi dane dotyczące demencji, które zostały opublikowane przez Alzheimer's Disease International oraz European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

21 września Światowy Dzień Alzheimera

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami, które odnoszą się do wpływu COVID-19 na chorobę Alzheimera, a także innych zaburzeń oraz dolegliwości u osób starszych. Linki do wspomnianych artykułów zamieszczamy poniżej.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności

Projekt Erasmus+ zorientowany na wymianę dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z demencją oraz ich opiekunów

Z radością informujemy o rozpoczęciu prac nad międzynarodowym projektem Erasmus+, zorientowanym na wymianę dobrych praktyk w zakresie wspierania osób z demencją oraz ich opiekunów. Dziękujemy koordynatorowi Enso Group i naszym partnerom: Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης z Grecji oraz Larende Anadolu Lisesi z Turcji.

We are very happy to announce that the Erasmus+ international project, focused on exchanging good practices for those who want to support people with dementia and caregivers, have just started. Many thanks for our coordinator Enso Group and our partners Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης from Greece and Larende Anadolu Lisesi from Turkey.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności