List Alzheimer’s Disease International do Ministra Zdrowia

"W 2017 r. Polska, wraz ze wszystkimi 194 państwami członkowskimi WHO, jednogłośnie przyjęła Globalny Plan Działania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie krajowych stanowisk zdrowia publicznego w zakresie demencji. Głównym celem było stworzenie krajowych planów i strategii dotyczących demencji. Jednak niedawny globalny raport WHO dotyczący reakcji rządów na rzecz zdrowia publicznego w zakresie demencji, opublikowany w sierpniu 2021 r., mający na celu śledzenie postępów państw członkowskich w zakresie realizacji planu, wykazał, że Polska nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania z 2017 r. w sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki i wsparcia osób cierpiących na demencję, ich opiekunów i ogółu społeczeństwa."

Więcej informacji można znaleźć w załączonym liście.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności