Światowy Dzień i Miesiąc Choroby Alzheimera 2018

Co 3 sekundy na świecie pojawia się nowy przypadek zachorowania - ale jednocześnie większość osób z demencją nie otrzymuje diagnozy ani wsparcia.

We wrześniu obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera który przypada na 21 września a był ustanowiony w 1996 r., oraz Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera obchodzony od 2012 roku.

Jak co roku pod auspicjami światowej federacji organizacji alzheimerowskiej ADI (Alzheimer’s Disease International), której jesteśmy członkiem, organizowana jest kampania, której celem jest walka ze stygmatyzacją, mitami, brakiem wiedzy, oraz dezinformacją otaczającą demencję, w tym chorobę Alzheimera.

Czynniki te zapobiegają wczesnej diagnozie i interwencji, a skutkiem tego jest pogorszenie wyników życiowych osób z demencją i ich opiekunów, dlatego problemy te wymagają pilnie globalnych działań.

Światowy Miesiąc Alzheimera ma na celu podniesienie świadomości na temat demencji.

Organizacje alzheimerowskie z całego świata każdego roku jednoczą się, aby organizować kampanie poparcia.

Wrzesień jest naszym czasem akcji kiedy rodzina demencji jednoczy się we wspólnym celu.

Pozostałe informacje zamieściliśmy w zakładce Alzheimer Europe.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności