Papież Franciszek nawiązał do Światowego Dnia Choroby Alzheimera 21 września i Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera

Z przyjemnością informuję, że papież Franciszek podkreślił zagrożenie demencją w Światowym Dniu Choroby Alzheimera 21 września podczas swojego wystąpienia na audiencji generalnej.

Ta okazja pojawiła się po spotkaniu z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej w Genewie. Wystąpienie zawierało odniesienie do Światowego Miesiąca Alzheimera i do postaw wobec demencji. Podkreślił, że musimy być pozytywni oraz rozpoznawać i wspierać osoby żyjące z demencją, gdziekolwiek są na świecie, to jest światowe wyzwanie.

„Kolejny 21 września to Światowy Dzień Choroby Alzheimera, choroba dotykająca wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy z powodu tej choroby często padają ofiarą przemocy i znęcania się, które depczą ich godność.

Modlimy się za nawrócenie serc i za chorych na chorobę Alzheimera, za ich rodziny i za tych, którzy z miłością się nimi opiekują, łączę ich także z modlitwą, pamięcią o chorych na raka, aby byli w coraz większym stopniu wspierani, zarówno w zapobieganiu i leczeniu tej choroby ".

To wspaniała okazja do podniesienia świadomości o chorobie.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności