Apel Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznika Praw Pacjenta zwraca się o przekazywanie sygnałów, dotyczących problemów na jakie napotykają pacjenci w związku z uzyskaniem świadczenia w ramach POZ i AOS, w tym dotyczących teleporady.

Jeśli jest to możliwe, proszę o wskazywanie konkretnych podmiotów, co ułatwi podejmowanie działań przez Rzecznika.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności