Badania naukowe dot. procesu zdrowego starzenia się i choroby Alzheimera

Zamieszczamy poniższą informację na prośbę Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk. Zachęcamy do zgłaszania się do badań.

" Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o rekrutacji do badania naukowego procesu zdrowego starzenia się i ryzyka choroby Alzheimera. Badanie prowadzone jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN i wspierane przez Narodowe Centrum Nauki. Poszukujemy wszelkich możliwości dotarcia do grupy docelowej, czyli osób w wieku od 50 do 60 lat. Badania prowadzone są w Warszawie." 

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności