Została opublikowana Nowa Strategia Rzecznika Praw Pacjenta na lata 2020-2023

Bardzo cenny i ważny dokument, który był konsultowany również ze Stowarzyszeniem. Wiele z tych uwag uwzględniono w dokumencie końcowym. Polecamy.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności