Kampania ADI wrzesień 2022

Informacja Alzheimer’s Disease International z okazji obchodzonego we wrześniu „Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera”, a 21 września „Dnia Choroby Alzheimera”

Tegoroczny temat: „Poznaj demencję, poznaj chorobę Alzheimera” będzie kładł szczególny nacisk na wsparcie podiagnozowe.

Po ostatnich wydarzeniach i potencjalnych przełomach, zarówno w leczeniu demencji, jak i we wsparciu, kampania będzie miała na celu podkreślenie znaczenia wsparcia dla osób żyjących z demencją będących po diagnozie i ich rodzin.

Kampania 2022 ma być kontynuacją kampanii 2021, która koncentrowała się na drodze do otrzymania diagnozy choroby Alzheimera lub innej choroby demencyjnej, a także na sygnałach ostrzegawczych demencji, ciągłym wpływie COVID-19 na globalną społeczność osób żyjących z demencją.

Przez cały wrzesień będziemy zachęcać większą liczbę osób do przyłączenia się do naszego ruchu, zgodnie z przesłaniem kampanii

„Razem możemy więcej”

Jak wiemy ze Światowego Raportu Alzheimera 2019, stygmatyzacja związana z demencją nadal odgrywa znaczącą rolę w błędnych wyobrażeniach na temat demencji i osób, które są nią najbardziej dotknięte.

Kontynuując podnoszenie globalnej świadomości i wiedzy, ludzie, rodziny, społeczności i rządy są lepiej wyposażeni w informacje i porady, aby przygotować, dostosować się i wspierać tych, którzy są najbardziej dotknięci.