Doroczna konferencja w Centrum Alzheimera w Warszawie

Z okazji Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera i Światowego Dnia Choroby Alzheimera 21 września w Centrum Alzheimera w Warszawie odbyła się w dn. 19-20 września 2019 doroczna konferencja: „Życie z chorobą Alzheimera w poszukiwaniu nadziei"

Na Konferencja przedstawiono zarówno działania m.st. Warszawy dla Seniorów w tym dla osób z demencją, jak i omówiono problematykę leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera.

Wystąpili m.in. :

  • Polityka senioralna m. st. Warszawy Paweł Rabiej Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy
  • Kierunki polityki senioralnej w obszarze pomocy seniorom niesamodzielnym i ich rodzinom" - Tomasz Pactwa Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy
  • Poseł Michał Szczerba jak zawsze na pierwszej linii problematyki alzheimerowskiej w Sejmie i gorący propagator i zwolennik „Polskiego Planu Alzheimerowskiego" o perspektywach jego wdrożenia.
  • Choroba Alzheimera, co nowego?- wykład dr Agnieszka Borzym, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  • Inne spojrzenie na otępienie: w poszukiwaniu alternatyw dla dominującego modelu biomedycznego - Jérôme ErkèsGerontopsycholog, dyrektor działu badań i rozwoju Accompagnement en Gérontologie et Développements w Paryżu. W jego imieniu prezentację przedstawi Monika Stroińska z Centrum Montessori Senior

Zaprezentowano również:

  • Film Zrozumieć i poczuć - projekcja filmu Janusza Kondratiuka pt. „Jak pies z kotem"
  • Interaktywną Podłogę firmy Funtronic Senior służącą do rehabilitacji i aktywizacji Seniorów

Podziękowania dla Organizatorów za kolejną potrzebną i interesującą konferencję o problematyce choroby Alzheimera.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Aktualności