Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą ALZHEIMERA

Wiadomości z prac Komisji Sejmowych

Ogólny link do Komisji Polityki Senioralnej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PRACEKOMST&NrKadencji=8&KodKom=PSN 

linki do interesujących dezyderatów:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PSN

a w szczególności:

* w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów   http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d3/$file/psn_d3.pdf

* w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d4/$file/psn_d4.pdf

*w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d5/$file/psn_d5.pdf

 

 Wspierają nas

             
logo cap white 1p     

Centrum Szkoleniowe Green Pencil

logo gp
   

 logo magiczny dywanMagiczny Dywan wspiera rehabilitację ruchową, kondycję psychiczną i zdolności poznawcze do stosowania głównie w domach opieki

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!

wspoltworzymy