Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą ALZHEIMERA

Wiadomości z prac Komisji Sejmowych

Przekazujemy Państwu informację o kolejnych działaniach na rzecz wdrożenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Informacja o posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 roku Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej link tu: 
 
 

Celem zorganizowania posiedzenia komisji i zaproszenia do udziału w nim przedstawicieli nauk medycznych, rządu, rzecznika praw obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli oraz organizacji pozarządowych było przyspieszenie prac nad realizacją postulatu przygotowania narodowego planu leczenia choroby Alzheimera. W Polsce nie istnieje zintegrowany system leczenia i opieki nad osobami chorymi na choroby otępienne, szczególnie na chorobę Alzheimera oraz ich rodzinami i opiekunami. Polska nadal nie ma ani narodowej strategii, ani spójnego planu rozwiązania tego problemu, zarówno w aspekcie medycznym, jak i społecznym. W większości państw Unii Europejskich takie plany istnieją i w oparciu o nie prowadzone są działania zmierzające do zbudowania efektywnego systemu leczenia i pomocy osobom z chorobą Alzheimera. Założenia Polskiego Planu Alzheimerowskiego zostały opracowane w 2011 roku przez Koalicję Alzheimerowską z inicjatywy organizacji i stowarzyszeń pomocy chorym we współpracy z Polskim Towarzystwem Alzheimerowskim.  Konkluzja: Komisja przygotuje stanowisko, które ma zawierać postulat opracowania przez rząd i wdrożenia w Polsce spójnego i zintegrowanego systemu leczenia i opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogólny link do Komisji Polityki Senioralnej:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PRACEKOMST&NrKadencji=8&KodKom=PSN 

linki do interesujących dezyderatów:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=DEZYDERST&NrKadencji=8&KodKom=PSN

a w szczególności:

* w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów   http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d3/$file/psn_d3.pdf

* w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d4/$file/psn_d4.pdf

*w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d5/$file/psn_d5.pdf oraz http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/psn_d6/$file/psn_d6.pdf

na temat: dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej.
na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy
na temat kierunków rozwoju medycyny uzdrowiskowej na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób starszych

 

 Wspierają nas

             
logo cap white 1p     

Centrum Szkoleniowe Green Pencil

logo gp
   

 logo magiczny dywanMagiczny Dywan wspiera rehabilitację ruchową, kondycję psychiczną i zdolności poznawcze do stosowania głównie w domach opieki

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!

wspoltworzymy