Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą ALZHEIMERA

kampanie społeczne

 

Spotkanie środowisk senioralnych z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim

23/11/2018 odbyło się spotkanie warszawskich środowisk senioralnych z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim, co ma wymiar symboliczny bo w pierwszym dniu urzędowania, z udziałem posła Michała Szczerby, który od dawna jest orędownikiem problemów senioralnych, oraz problematyki alzheimerowskiej na forum sejmowym, oraz z udziałem Tomasza Pactwy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy. Spotkanie zorganizowała i prowadziła Krystyna Lewkowicz Przewodnicząca BKDS ds. UTW. Doceniając zaangażowanie i aktywność środowiska senioralnego, Prezydent potwierdził, że jednym z priorytetów będzie wsparcie i aktywizacja seniorów zdrowych, a także lepsza pomoc i opieka medyczna dla seniorów chorych, oraz ich rodzinnych opiekunów. Dlatego jest planowane m. in. Stołeczne Centrum Geriatrii.

Na tym spotkaniu zgłosiłem Prezydentowi jako jeden z priorytetów polityki senioralnej Warszawy program wsparcia dla osób z demencją, w tym z chorobą Alzheimera. Zgłaszana na szczeblu centralnym potrzeba wdrożenia przygotowanego w 2011 r. Polskiego Planu Alzheimerowskiego, niestety nie została dotychczas wykonana przez jednostki rządowe.

Dlatego istotna i pilna jest decyzja, aby stworzyć Warszawski Plan Alzheimerowski, który powinien zawierać takie elementy, jak:

  1. Kampania świadomościowa o zagrożeniu chorobami demencyjnymi, promująca m.in. wczesną diagnozę i zdrowy tryb życia,
  2. Zapewnienie pomocy w codziennej opiece poprzez organizowanie domów dziennego i całodobowego pobytu oraz hospicjów (obecnie działające Centrum Alzheimera, powinno być wzorem, ale to za mało w stosunku do potrzeb),
  3. Finansowanie urlopów wytchnieniowych dla opiekunów,
  4. Partnerstwo z mazowieckim NFZ przy organizowaniu badań przesiewowych w kierunku demencji, w tym choroby Alzheimera w ramach wymienionego w Programie wyborczym „bilansu 70 i 80 latka”.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione potrzeby środowiska alzheimerowskiego znajdą uznanie w priorytetach władz Warszawy.

Zbigniew Tomczak

zdjęcie

 

 

 Wspierają nas

             
logo cap white 1p     

Centrum Szkoleniowe Green Pencil

logo gp
   

 logo magiczny dywanInteraktywna podłoga wspierająca rehabilitację ruchową oraz usprawniająca funkcje poznawcze. Innowacyjne wyposażenie każdego domu opieki.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!