Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą ALZHEIMERA

Alzheimer Europe

Aktualności z Alzheimer Europe

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z 26 Konferencji "Alzheimer-Europe", która odbyła się w Kopenhadze w dniach 31 października - 2 listopada 2016 raport

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

biuletyn ( tekst oryginalny )

Co się dzieje w Unii Europejskiej; 1 lutego 2016: Rządowi eksperci krajów UE omawiają inicjatywy narodowe

1 i 2 lutego 2016 roku Komisja Europejska zorganizowała spotkanie grupy ekspertów ds. otępienia (demencji), reprezentujących kraje członkowskie UE. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów następujących krajów: Bułgarii, Cypru, Danii, Francji,Grecji, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i W. Brytanii(z Departamentu Zdrowia i Rządu Szkockiego), Węgier, Włoch. Uczestnicy zapoznali się z inicjatywami rządowymi i rozwiązaniami w obszarze otępienia / demencji stosowanymi w poszczególnych krajach UE.

Przedstawiciele Holandii i Luksemburga przedstawili uczestnikom najnowsze informacje dotyczące dotychczasowych działań oraz planów na przyszłość dotyczących priorytetów w ich krajach w omawianej dziedzinie, a Słowacja i Malta zapewniły, że sprawy otępienia / demencji będą nadal przedmiotem zainteresowania i ważnym tematem podczas pełnienia przez te państwa funkcji prezydencji.

Tarun Dua z WHO oraz Tim Muir z OECD omówili plany obu organizacji przygotowania wskaźników, które pozwoliłyby dokonywać lepszego porównania standardów opisanych w polityce poszczególnych krajów.

Geoff Huggins reprezentujący władze Szkocji przedstawił plany Drugiej Wspólnej Akcji dotyczącej Otępienia (the 2nd Joint Action on Dementia), która rozpocznie się oficjalnie w Luksemburgu 3 i 4 marca 2016 roku spotkaniem inicjującym działania, w którym wezmą udział ministrowie zdrowia i naukowcy. W trakcie spotkania zajmą się oni wspólnie analizą najlepszych praktyk i przygotowaniem planu ich pilotażu w odniesieniu do 4 kluczowych obszarów:

- wczesna diagnoza i wsparcie po diagnozie;

- koordynacja usług opiekuńczych i zarządzanie kryzysowe;

- jakość opieki instytucjonalnej;

- społeczeństwa przyjazne osobom z otępieniem.

Drugi dzień spotkania poświęcono wymianie informacji na temat inicjatyw w dziedzinie prewencji. Tiia Ngandu przedstawiła wyniki badania FINGER, Paul Lincoln informacje o uzgodnienia 'Blackfriars Consensus' nt. zapobiegania otępieniom, a Lara Passante projekty badawcze dotyczące prewencji, prowadzone przy wsparciu finansowym programów FP7, Horyzont2020 oraz IMI (Innovative Medicines Initiative).
Na spotkaniu federacja Alzheimer Europe reprezentowana była przez Jean'a Geroges'a, dyrektora AE.

 ... Szkoda, że nikt z Polski nie uczestniczył w tak ważnym spotkaniu ....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z tekstem Deklaracji z Glasgow  http://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Glasgow-Declaration-2014/Other-languages/Polski . Dziękujemy za Państwa poparcie dla tej międzynarodowej inicjatywy !!!

 TU przedstawiamy treść listu wysłanego do wszystkich polskich europarlamentarzystów.
 

 Pięciu polskich europosłów (Bogdan Wenta, Krystyna Łybacka, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukaciejewska, Marek Plura) dołączyło do Europejskiego Sojuszu Alzheimerowskiego (European Alzheimer's Alliance), który zrzesza europarlamentarzystów, wspierających działania Alzheimer Europe. W ten sposób również i nasze Ogólnopolskie Porozumienie zyskało ważnych sprzymierzeńców    http://alzheimer-europe.org/News/European-Alzheimer-s-Alliance/Friday-23-October-2015-Seven-MEPs-join-European-Alzheimer-s-Alliance-in-October

 Dziekujemy raz jeszcze wszystkim (w tym Europosłom), którzy poparli Deklarację z Glasgow   http://www.alzheimer-europe.org/Policy-in-Practice2/Glasgow-Declaration-2014/Other-languages/Polski

 Polska oddała 733 głosów poparcia (razem wszystkie państwa oddały ponad 10.000 głosów, cel osiągnięto) na Deklarację z Glasgow i była szóstym krajem pod względem liczby głosujących. Dużą aktywność wykazało środowisko siedleckie, któremu tą drogą składamy podziękowanie.

=====================================================================

 PREZYDENCJA HOLANDII W UNII EUROPEJSKIEJ a troska o losy osób z otępieniem

Jednym z priorytetów, jakie Holandia stawia sobie podczas swojej prezydencji w UE, jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy i potrzeby osób żyjących z otępieniem. Ministrowie Holandii uważają, że nadszedł czas, żeby połączyć dotychczasowe działania w tej dziedzinie poszczególnych państw członkowskich, aby poradzić sobie ze wszystkimi aspektami wyzwania, jakie stwarzają choroby prowadzące do otępienia. Potrzebne jest przyjęcie wspólnej drogi, łączącej lata doświadczeń w dziedzinie polityki (zdrowotnej i społecznej), innowacji w opiece, innowacji społecznej i badań naukowych. W ten sposób, zdaniem ministrów Holandii, możemy uczynić krok naprzód w celu poprawy jakości życia tak wielu ludzi w naszych starzejących się społeczeństwach. Ministrowie przypomnieli, że obecnie w Europie żyje z otępieniem 7 milionów osób, a w 2050 roku będzie takich osób aż 15 milionów.

 

 

 Wspierają nas

             
logo cap white 1p     

Centrum Szkoleniowe Green Pencil

logo gp
   

 logo magiczny dywanMagiczny Dywan wspiera rehabilitację ruchową, kondycję psychiczną i zdolności poznawcze do stosowania głównie w domach opieki

 

 

Dołącz do nas na Facebooku!